អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ទំនិញអន្តរជាតិ

មុខទំនិញ ទីផ្សារ ឯកតា 2018 2019 2020
អង្ករ  បាងកក តោន 404 432 520
ប្រេងឆៅ Brent (ធុង) ក្រុងឡុងដ៍ ធុង 57 66 50
កៅស៊ូ (តោន) សិង្ហបុរី តោន 1261 1459 1572
មាស (អោន) ក្រុងឡុងដ៍ អោន 1371 1623 2039
ពោតក្រហម (តោន) ស៊ីកាហ្គោ តោន 167 167 199
សណ្តែកសៀង (តោន) ស៊ីកាហ្គោ តោន 381 376 503
ប្រេងដូង (តោន) រ៉ុតធើឌាំ តោន 796 1016 1452
ស្ករស (តោន) ក្រុងឡុងដ៍ តោន 371 363 397

រក្សាសិទ្ធិ @ 2023 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ