អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

អតិផរណា

ទិន្នន័យក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០(ប្រភព៖ វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS)

ប្រភេទ
ប្រភេទ ទម្ងន់/
មេគុណ
សន្ទស្សន៍ បម្រែបម្រួល
(ឆ្នាំធៀបឆ្នាំ)
បម្រែបម្រួល
ប្រចាំខែ 
មុខទំនិញគ្រប់មុខ 100.00             181.5 2.8% 0.4%
មុខទំនិញគ្រប់មុខ (ដកចេញសន្ទស្សន័ថ្លៃម្ហូបអាហារ និងការដឹកជញ្ជូន) 43.00             157.5 1.5% 0.1%
ក្រុមទំនិញ ១២មុខសំខាន់ៗ ទម្ងន់/
មេគុណ
សន្ទស្សន៍ បម្រែបម្រួល
(ឆ្នាំធៀបឆ្នាំ)
បម្រែបម្រួល
ប្រចាំខែ 
អាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិស្រវឹង 44.78 222.9 4.2% 0.9%
ភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់ 1.63 174.5 2.3% 0.2%
សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើង 3.04 154.0 1.9% 0.6%
ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត 17.08 128.9 0.8% 0.4%
គ្រឿងសង្ហារឹម សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងការថែទាំ 2.74 153.4 0.4% 0.2%
សុខាភិបាល 5.14 137.7 0.5% 0.3%
ការដឹកជញ្ជូន 12.23 113.8 0.1% -0.8%
គមនាគមន៍ 1.14 67.0 -0.6% 0.0%
ការកំសាន្តនិងវប្បធម៌ 2.91 120.2 1.4% 0.4%
ការសិក្សា 1.17 164.6 3.2% 0.4%
ភោជនីយដ្ឋាន 5.86 294.7 2.5% -0.6%
ទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗ 2.29 150.7 3.1% 0.1%

ពេលវេលាផ្សព្ធផ្សាយបន្ទាប់៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2020 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ