អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

អតិផរណា

ទិន្នន័យក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ (ប្រភព៖ វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS)

ប្រភេទ ទម្ងន់/
មេគុណ
សន្ទស្សន៍ បម្រែបម្រួល
(ឆ្នាំធៀបឆ្នាំ)
បម្រែបម្រួល
ប្រចាំខែ 
មុខទំនិញគ្រប់មុខ 100.00              177.4 2.0% 0.2%
មុខទំនិញគ្រប់មុខ (ដកចេញសន្ទស្សន័ថ្លៃម្ហូបអាហារ និងការដឹកជញ្ជូន) 43.00              154.6 2.8% -0.1%
ក្រុមទំនិញ ១២មុខសំខាន់ៗ ទម្ងន់/
មេគុណ
សន្ទស្សន៍ បម្រែបម្រួល
(ឆ្នាំធៀបឆ្នាំ)
បម្រែបម្រួល
ប្រចាំខែ 
អាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិស្រវឹង 44.78 216.0 1.9% 0.3%
ភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់ 1.63 170.6 5.4% 0.0%
សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើង 3.04 150.6 3.0% -0.6%
ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត 17.08 128.1 1.8% 0.1%
គ្រឿងសង្ហារឹម សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងការថែទាំ 2.74 152.0 0.7% -0.7%
សុខាភិបាល 5.14 137.0 1.4% -0.1%
ការដឹកជញ្ជូន 12.23 115.9 -1.0% 0.5%
គមនាគមន៍ 1.14 67.5 -0.2% 0.4%
ការកំសាន្តនិងវប្បធម៌ 2.91 118.7 0.9% 0.0%
ការសិក្សា 1.17 159.5 0.0% 0.0%
ភោជនីយដ្ឋាន 5.86 283.2 6.1% 0.0%
ទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗ 2.29 146.3 1.0% 0.0%

ពេលវេលាផ្សព្ធផ្សាយបន្ទាប់៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2019 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ