អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

អតិផរណា

ទិន្នន័យក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ (ប្រភព៖ វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS)

ប្រភេទ ទម្ងន់/
មេគុណ
សន្ទស្សន៍ បម្រែបម្រួល
(ឆ្នាំធៀបឆ្នាំ)
បម្រែបម្រួល
ប្រចាំខែ 
មុខទំនិញគ្រប់មុខ 100.00             180.0 3.1% 0.8%
មុខទំនិញគ្រប់មុខ (ដកចេញសន្ទស្សន័ថ្លៃម្ហូបអាហារ និងការដឹកជញ្ជូន) 43.00             155.6 2.9% 0.8%
ក្រុមទំនិញ ១២មុខសំខាន់ៗ ទម្ងន់/
មេគុណ
សន្ទស្សន៍ បម្រែបម្រួល
(ឆ្នាំធៀបឆ្នាំ)
បម្រែបម្រួល
ប្រចាំខែ 
អាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិស្រវឹង 44.78 219.8 3.4% 0.9%
ភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់ 1.63 173.9 3.6% 0.8%
សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើង 3.04 153.5 2.7% 1.0%
ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត 17.08 128.3 1.6% 0.3%
គ្រឿងសង្ហារឹម សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងការថែទាំ 2.74 153.2 1.6% 0.2%
សុខាភិបាល 5.14 137.7 0.7% 0.6%
ការដឹកជញ្ជូន 12.23 114.7 1.7% 0.3%
គមនាគមន៍ 1.14 67.1 -0.4% 0.3%
ការកំសាន្តនិងវប្បធម៌ 2.91 121.0 1.9% 2.0%
ការសិក្សា 1.17 163.9 2.7% 0.9%
ភោជនីយដ្ឋាន 5.86 293.1 6.3% 1.4%
ទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗ 2.29 149.7 3.5% 0.5%

ពេលវេលាផ្សព្ធផ្សាយបន្ទាប់៖ ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2020 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ