អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ទំនិញអន្តរជាតិ

មុខទំនិញ ទីផ្សារ ឯកតា តុលា ២០១៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ ធ្នូ ២០១៩
អង្ករ បាងកក  ដុល្លារ/តោន 424 421 432
ប្រេងឆៅ Brent ក្រុងឡុង  ដុល្លារ/ធុង 59 63 66
កៅស៊ូ សឹង្ហបុរី  ដុល្លារ/តោន 1,435 1,544 1,658
មាស ហុងកុង  ដុល្លារ/អោន 1,640 1,614 1,623

រក្សាសិទ្ធិ @ 2020 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ