អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ទំនិញអន្តរជាតិ

មុខទំនិញ ទីផ្សារ ឯកតា មេសា ២០១៩ ឧសភា ២០១៩ មិថុនា ២០១៩ កក្កដា ២០១៩
អង្ករ បាងកក  ដុល្លារ/តោន 413 409 420 416
ប្រេងឆៅ Brent ក្រុងឡុង  ដុល្លារ/ធុង 71 71 63 64
កៅស៊ូ សឹង្ហបុរី  ដុល្លារ/តោន 1,717 1,769 1,927 1,668
មាស ហុងកុង  ដុល្លារ/អោន 1,411 1,408 1,491 1,550

រក្សាសិទ្ធិ @ 2019 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ